Platform over productie- en procesautomatisering
Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

De Vlaamse voedingssector is sterk exportgericht. Er is nood aan een versnelde digitalisatie en innovatie van het productieapparaat om de lokale en internationale concurrentiepositie te behouden of zelfs versterken en beter te beantwoorden aan de wijzigende marktvraag. Dat vraagt ook om een herdenken van de kwaliteitscontrole. Innovatieve sensortechnologieën zullen hierin het verschil maken. Flanders’ FOOD en Sirris hebben daarom het project SensInFood opgestart. Ze zien sensorintegratie als de sleutel tot een voedingsindustrie 4.0.

Export is de motor van de omzettoename in de voedingsindustrie. Hierbij worden voedingsbedrijven met diverse uitdagingen geconfronteerd: toenemende kwaliteitseisen, een grotere productvariëteit en nood aan verhoogde flexibiliteit, een constante druk op kosten en levertermijnen, hoge loonkosten en moeilijkheden bij het vinden (en behouden) van gespecialiseerd personeel. Productkwaliteit is dus cruciaal. Vlaamse voedingsbedrijven dienen hun huidige manier van het bewaken van proces- en productkwaliteit doorheen het productiesysteem te herbekijken. De integratie van innovatieve sensortechnologieën doorheen het productiesysteem en technologische ontwikkelingen binnen de Industrie 4.0-context, bieden groot potentieel voor in-line procescontrole, kwaliteitscontrole van ingrediënten en producten en een optimalisatie van de productie.

Probleemstelling
Het integreren van hoogtechnologische sensoren in een productielijn voor voeding is geen eenvoudige opdracht. Het is als voedingsbedrijf niet vanzelfsprekend om een onder­bouwde inschatting te kunnen maken van de technologische en economische haalbaarheid van de integratie van sensoren in productiesystemen en voor specifieke cases. Er worden immers hoge eisen gesteld aan sensorsystemen in de voedingsindustrie. Ze moeten niet alleen robuust zijn en bestand tegen extreme condities, maar tevens moeten ze kunnen meten aan hoge snelheden en bijkomend voldoen aan alle wettelijke bepalingen (materiaalkeuze, contact met levensmiddel …). En zeker niet onbelangrijk is het kostenplaatje van de integratie in de machine en de inschatting van mogelijke impact/opbrengst vanuit toepassingen die deze sensordata benutten. 

SensInFood

SensInFood ontleedt aan hand van industriële cases de integratieproblematiek en ontwikkelt en valideert concrete richtlijnen en methodes voor sensorintegratie. (Beeld: zlikovec)


Doelstelling en aanpak
Het project SensInFood focust daarom op het helpen overbruggen van de integratiekloof door de betrokken partijen in de waardeketen concrete richtlijnen en methodes aan te leveren, gevalideerd door middel van industriële cases. Door eindklanten en aanbieders samen te betrekken in de gebruikersgroep van het project en in interactie met hen de integratieproblematiek te ontleden willen Flanders’ FOOD en Sirris projectresultaten realiseren die maximaal aansluiten bij de noden van voedingsbedrijven. Zo kunnen de Vlaamse voedingsindustrie en haar technologieleveranciers het potentieel van bestaande en innovatieve technologieën ten volle benutten. Het project SensInFood, ‘Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0’, richt zich tot voedingsbedrijven en leveranciers van productietechnologie die slimme automatisatie en digitalisatie oplossingen aanbieden aan voedingsbedrijven (integratoren, machinebouwers, sensor­ontwikkelaars en technologieaanbieders). Het project kiest voor een pragmatische case-gedreven aanpak.

SensInFood

Er worden hoge eisen gesteld aan sensorsystemen in de voedingsindustrie. Ze moeten niet alleen robuust zijn en bestand tegen extreme condities, maar tevens moeten ze kunnen meten aan hoge snelheden en bijkomend voldoen aan alle wettelijke bepalingen (Beeld: vladimir_n)

Concrete doelstellingen: 

  • Inzicht in de verschillende vereisten gesteld aan een sensorsysteem voor productinspectie in voeding. Zowel voedingsbedrijven als hun leveranciers van productietechnologie kunnen zo uitdagingen en risico’s (beter) inschatten.
  • Vroegtijdige inschatting van de techno-economische haalbaarheid en ROI van een sensorintegratie. De technologische haalbaarheid omvat zowel mechanische integratie-aspecten (bijvoorbeeld staal/productpresentatie, productspecifieke meetconfiguratie, fysieke sensorintegratie) als ICT-integratieaspecten (bijvoorbeeld hardwareplatform, software, Industrie 4.0-connectie).
  • Concrete richtlijnen en best practices gevalideerd op reële industriële cases.
  • In nauwe samenwerking met voedingsbedrijven en technologie-integratoren in de gebruikersgroep, ontleedt SensInFood aan hand van industriële cases de integratieproblematiek en ontwikkelt en valideert SensInFood concrete richtlijnen en methodes voor sensorintegratie (inschatting van ROI en de haalbaarheid van mechanische en ICT integratie van sensoren).

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details